Het belang van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ofwel de zogenoemde kleine lettertjes. Ondernemers die regelmatig met klanten, opdrachtgevers en leveranciers zaken doen, doen er goed aan om algemene voorwaarden te hanteren.

In het dagelijks leven leest bijna niemand de algemene voorwaarden, hoewel de algemene voorwaarden toch een groot onderdeel zijn van de gesloten overeenkomst. In de algemene voorwaarden staan namelijk de rechten en verplichtingen van beide partijen uitgewerkt.

Voorkomen van risico’s

Mocht een partij zich niet aan de verplichtingen uit het contract houden dan komt al snel het belang van de algemene voorwaarden naar boven. Als u als ondernemer algemene voorwaarden hanteert zal uw onderneming worden beschermd tegen de risico’s die het ondernemen met zich meebrengt. Daarnaast wordt het risico op juridische conflicten verkleind.

Uitsluiten van risico’s

Als ondernemer kunt u altijd aansprakelijk gehouden worden voor schade of gevolgschade veroorzaakt door de door u geleverde diensten of producten. U doet er dan ook goed aan om bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid voor een deel te beperken of uit te sluiten in de algemene voorwaarden.

Bespaar tijd

Algemene voorwaarden zijn regels die u standaard wilt laten gelden bij het sluiten van overeenkomsten. Op deze manier hoeft u niet bij elke overeenkomst opnieuw in onderhandeling te treden over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, levertijd, garantie etc.

Opstellen algemene voorwaarden

Kortom, doet u als ondernemer regelmatig op dezelfde manier zaken met diverse partijen? Dan doet u er verstandig aan om algemene voorwaarden te laten opstellen. Uiteraard kunt hiervoor terecht bij Wassink Advocatuur. Neem contact op via info@wassinkadvocatuur.nl of bel ons op 024-3333004.

Met vriendelijke groet,

Mr. Joop Wassink

Joop
Joop
Owner Wassink Advocatuur

0031 (0) 24 3333004
0031 (0) 6 20742929

www.wassinkadvocatuur.nl

info@wassinkadvocatuur.nl

Wil je graag meer tips?

Neem dan contact op met Joop via het contactformulier